coaching en mindful yoga als zorg voor je kind

Coaching en mindful yoga

als zorg voor je kind

Coaching


Als Kindcoach zet ik het kind centraal binnen het coachingstraject. Niet de ouders, niet de methode, niet het probleem, niet de coach staan centraal. Het kind, met al zijn (on)bewuste wijsheid, wordt begeleid om zijn eigen kracht in te zetten om een zelfgekozen doel te behalen.


Het accent ligt bij coaching op persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en motivatie en het benutten van de eigen mogelijkheden. Coaching is gericht op het hier en nu.


Het kind leert gevoelens en emoties betekenis gegeven. Herkennen, erkennen, verkennen en het accepteren van deze gevoelens zijn een groeiproces dat elk kind op zijn eigen tempo en manier doorleeft.


Het werken aan het bewustzijn geeft het kind veerkracht. Wanneer het kind kan ontdekken dat het goed is zoals het is en dat het best heel veel in huis heeft, werkt dit positief door. Het aanspreken van het bewustzijn en het vergroten van de veerkracht heeft als bijkomend resultaat dat het kind gaat ontdekken dat het eigen oplossingen kan bedenken in situaties die lastig zijn.


Mindful yoga  


Mindfulness en yoga kunnen je kind helpen om spanning los te laten, terug bijzichzelf te komen, een adempauze te nemen, de concentratie, welbevinden en lichaamshouding te verbeteren. Dit brengt je kind opnieuw in balans, zowel fysiek als mentaal.


Massage


De sessie kan worden gecombineerd met een zachte massage. Via aanraking of zachte massage kan je kind opgekropte spanning of overtollige energie afvoeren. Het is ook gebleken dat aanraking het immuunsysteem versterkt en pijn vermindert. Angst en stress nemen af, de gelukshormonen (oxytocine en serotonine) nemen toe.


Werkwijze


Alvorens we een eerste sessie opstarten is het belangrijk om voldoende informatie te krijgen. Samen bespreken we wat jullie concreet willen, wat haalbaar is voor ons beiden, de sessies worden uitgewerkt op maat van jouw kind. 


Een eerste contact verloopt via mail of telefonisch. Daarna volgt een vragenlijst die de ouder(s) invullen voor het eerste intakegesprek.


De eerste sessie is een gesprek tussen de ouders en de coach, zonder het kind.

De volgende drie sessies zijn enkel met het kind.

Na de drie kindsessies volgt opnieuw een gesprek met de ouders (en eventueel het kind).

Hierna kunnen nog een aantal vervolgessies volgen naargelang de noden van het kind.

Voor wie

 

Kinderen vanaf 10 jaar die kampen met

  • slaapproblemen, zowel het niet durven inslapen als doorslapen, nachtmerries, angsten rond slapen
  • faalangst, onzekerheid en negatief zelfbeeld
  • stress
  • onrust, zowel in het hoofd als lichamelijk
  • concentratieproblemen
  • pesten of gepest worden
  • moeilijk kunnen omgaan met bepaalde gevoelens


Prijs (basis) traject

 

Intake en oudergesprek

oudergesprek, 75 min, 75 euro

 

kindsessies 

eerste 3 kindsessie, 60 min, 60 euro

 

Oudergesprek

60 min, 60 euro


Prijzen vervolgsessies


Vervolgsessies kind

45 min, 40 euro

60 min, 55 euro


Oudergesprek

60 min, 60 euro


Belangrijk om weten!


Coaching en mindful yoga is geen psychotherapie. Zit je met psychische hulpvragen of heb je nood aan gespecialiseerde hulp, dan combineer je best deze yogasessies met psychotherapie.


Deze sessies zijn aanvullend op de therapeutische sessies bij je psycholoog of therapeut.